You are here

Rastitelnost Turkestana

Rastitelnost Turkestana
Full title: 
Rastitelnost Turkestana: illiustrirovannoe posobie dlia opredieleniia rastenii dikorastushchikh v Turkestanskom kraie i Kirgizskihk stepiakh / sostavil B.A. Fedchenko.
Authors: 
Fedchenko, B. A.
Year: 
1915
Place & Publisher: 
Petrograd / s. n.
Language: 
Russian