You are here

Flora Sredne Rossii

Flora Sredne Rossii
Full title: 
Flora Sredne Rossii: illiustrirovannoe rukovodstvo k opredieleniiu srednerusskikh siemennykh i sosudistykh sporovykh rasteni / sostavil P. Maevski.
Authors: 
Maevski, Petr Feliksovich
Year: 
1917
Place & Publisher: 
Moskva / Izd-vo M.S. Sabashnikovykh
Language: 
Russian