You are here

Flora de Catalunya

Flora de Catalunya
Full title: 
Flora de Catalunya; enumeració y descripció de les plantes vasculars espontanies de l'antic principat fins avuy conegudes y de les més importants que s'hi cultiven.
Authors: 
Cadevall y diars, Juan | Font y Quer, Pio | Sallent y Gotés, Angel | Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. Secci de Cìencies
Year: 
1915 to 1936
Place & Publisher: 
Barcelons / Institut de Ciencies
Language: 
Catalan
Card: