You are here

Crŭÿde boeck: in den welcken die geheele historie dat es tgheslacht, tfatsoen, nae[m], natuere...

Crŭÿde boeck
Full title: 
Crŭÿde boeck :in den welcken die geheele historie dat es tgheslacht, tfatsoen, nae[m], natuere, cracht ende werckinghe, van den cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer oock van de[n] andere[n] Vremde[n] in der medecynen oorboorlijck, met grooter neersticheyt begrepen ende verclaert es, met der seluer cruyden natuerlijck naer dat leuen conterfeytsel daer by ghestelt /duer D. Rembert Dodoens ... Van nieuws ouersien, ende met seer veel schoone nieuwe figueren vermeerdert.
Authors: 
Dodoens, Rembert | vander Loe, Jan
Year: 
1563
Place & Publisher: 
Gheprint Thantwerpen / In die Cammerstrate inden Arent seghen Scarabaeum by my Jan vander Loe
Language: 
Dutch